Trang chủ / Xuất bản ấn phẩm / Sưu tập sổ bộ Hán Nôm Nam Bộ (1819-1918) tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II.

Sưu tập sổ bộ Hán Nôm Nam Bộ (1819-1918) tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II.

– Tác giả: Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà Nước.

– Nxb: Chính trị Quốc Gia

– Số trang: 499 trang

– Khổ sách: 20,5 x 28 cm

– Hình thức bìa: cứng

Sổ bộ Hán Nôm hiện được lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm các loại sổ ghi chép của các viên chức địa phương về các hạng mục như: đinh, điền, diêm điền, thuyền, ngưu, công nghệ, kiểu lộ, thanh nhân, thế, sinh, tử, hôn thư, viên chức, thu chi, …. Trong từng thôn, xã tại Nam Kỳ (An Giang, Biên Hòa, Định Tường, Gia Định, Hà Tiên, Vĩnh Long) từ năm 1819 đến năm 1918, theo từng tháng, từng năm, nhằm quản lý về con người và tài sản của địa phương phục vụ cho việc thu các sắc thuế. Thông qua từng loại sổ sách được ghi chép một cách cụ thể, chi tiết về các hạng mục phải đóng thuế và những công việc liên quan đến việc thu thuế của từng xã thôn tại Nam Kỳ, cho thấy rõ mọi mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Việt Nam tại Nam Kỳ trước và sau khi thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa, cũng như chính sách thuế khóa, sưu dịch dưới thời phong kiến Pháp thuộc.

Qua việc nghiên cứu khối tài liệu này, sẽ cho chúng ta thấy bức tranh khá toàn diện về đời sống của người nông dân Nam Bộ dưới chế dộ phong kiến nhà nGuyễn và chế dộ phong kiến nửa thực dân từ đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, đồng thời, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam nói chung và đời sống của người dân Nam Bộ xưa nói riêng.

Với mục đích cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tư liệu rất có giá trị trong việc tìm hiểu về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của mảnh đất và con người Nam Bộ trong giai đoạn 1819-1918, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phối hợp với Trung tâm lưu trữ quốc gia II xuất bản cuốn sách Sưu tập sổ bộ Hán Nôm Nam Bộ (1819-1918) tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II.

Xin trân trọng giới thiệu!

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *