Daily Archives: 11/11/2015

Đơn giản hóa 4.471 thủ tục hành chính

thutuchc

Tính đến hết quý III/2015, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.471/4.723 thủ tục hành chính (đạt tỉ lệ 94,7%). Ngày 9/11, Cục Kiểm soát thủ ...

Read More »

Lời trăn trối của Steve Jobs

steve Jobs

LỜI TRĂN TRỐI CỦA STEVE JOBS “Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực của sự thành công. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, ...

Read More »