Daily Archives: 11/11/2015

Một số kinh nghiệm trong quá trinh xây dựng khung phân loại thông tin tài liệu lưu trữ

8

ThS. Nguyễn Thị Tâm Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Cuối những năm 90 của thế kỷ XX, Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) quyết định cho triển khai nghiên cứu xây dựng Khung phân ...

Read More »

Nguyên nhân gây hư hại tài liệu lưu trữ và những vấn đề cần nghiên cứu

con trung

ThS. Lê Nguyên Ngọc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I Tài liệu lưu trữ là những sản phẩm vật chất rất dễ bị xâm hại và hư hỏng, cho dù chúng có được cấu thành từ bất cứ chất liệu gì đi nữa thì các yếu tố khách quan ...

Read More »