Trang chủ / Tin tức / Trao đổi kinh nghiệm, hướng tới nền hành chính công hiệu quả

Trao đổi kinh nghiệm, hướng tới nền hành chính công hiệu quả

Nâng cao chất lượng trong việc quyết định và giám sát các lĩnh vực tài chính và ngân sách sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, các nguồn chi từ ngân sách Nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng tiền thuế của người dân.

Trong 2 ngày 17 và 18/8, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị hợp tác quốc tế lần thứ 6 giữa 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar nhằm trao đổi kinh nghiệm trong quyết định và kiểm tra, giám sát về ngân sách, hướng tới nền tài chính công hiệu quả, minh bạch.

Hội nghị do Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội tổ chức với sự hỗ trợ của WB tại Việt Nam.

Bên cạnh đoàn đại biểu của 4 quốc gia còn có sự tham dự của các chuyên gia quốc tế uy tín trong lĩnh vực tài chính-ngân sách.

Hội nghị gồm 3 phiên thảo luận với các chủ đề: Kinh nghiệm trong xây dựng, điều hành, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; kinh nghiệm trong quyết định giám sát ngân sách nhà nước hướng tới nền tài chính công minh bạch, hiệu quả; kết quả đạt được sau hội nghị lần thứ 5 tổ chức tại Lào và Kế hoạch hành động trong tương lai.

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho rằng: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar đều là các nền kinh tế đang phát triển, từng bước hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, bất cứ chuyển động nào của kinh tế thế giới đều tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến kinh tế của các nước đang phát triển.

Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, vừa bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đây cũng sẽ là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam trong khi nền kinh tế còn nhiều vấn đề cần giải quyết như chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối vĩ mô chưa vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao.

Nâng cao chất lượng trong quyết định và giám sát lĩnh vực tài chính, ngân sách sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, các nguồn chi từ ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng tiền thuế của người dân, từ đó có hướng đi và định hướng phát triển kinh tế đúng đắn, góp phần đưa đất nước hội nhập sâu và phát triển một cách toàn diện, vững chắc…

Với sự chia sẻ kinh nghiệm của các nước, hội nghị là cơ hội hữu ích trong việc xem xét, nghiên cứu để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho các nước trong tình hình mới.

Theo http://www.chinhphu.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *