Trang chủ / Tin tức / Trưng bày phiên bản Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn

Trưng bày phiên bản Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV hợp tác tổ chức triển lãm “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới”, giới thiệu hơn 100 phiên bản tài liệu lựa chọn từ hai khối Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới.

Đây là những tài liệu đặc sắc, phản ánh rõ nét và xác thực về sự quan tâm và chủ trương của các vị vua triều Nguyễn đối với việc biên soạn chính sử. Chủ trương đó được thể hiện qua các biện pháp tổ chức thực hiện, cụ thể như việc tổ chức Quốc sử quán, việc tuyển bổ người biên soạn, kiểm duyệt, san khắc, in ấn, bảo quản, sử dụng các bộ chính sử và các ván khắc in.

Các tài liệu này cũng một lần nữa khẳng định đóng góp và thành quả của triều Nguyễn đối với việc biên soạn những cuốn sách sử lớn của vương triều như Minh Mệnh chính yếu, Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam Hội điển sự lệ, Khâm định Việt sử thông giám cương mục

Hơn 100 tư liệu quý thuộc khối Châu bản và Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới đã được giới thiệu tới người xem

Là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử nghìn năm của dân tộc Việt Nam, trong suốt 143 năm tồn tại (1802-1945), các vị vua triều Nguyễn đã ý thức được việc biên soạn chính sử là công việc trọng đại của một quốc gia, bằng chứng là sự ra đời của Quốc sử quán – cơ quan chuyên trách sưu tầm, biên soạn sử sách triều Nguyễn thành công nhất trong nền sử học quân chủ Việt Nam.

Triều Nguyễn đã để lại cho hậu thế kho di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ với những giá trị được công nhận ở phạm vi quốc tế.

Triển lãm “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới” dự kiến kéo dài đến hết ngày 31-1-2016 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I,  Hà Nội.

MAI AN

Nguồn: sggp.org.vn

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *