Daily Archives: 30/01/2016

10 biểu hiện của sự chân thành

daquy

Khi bạn khởi đầu công việc kinh doanh, xây dựng những mối quan hệ hoặc chỉ đơn giản là bắt đầu một tình bạn, bạn luôn muốn tìm đến những người chân thành. Tất nhiên chẳng ai muốn làm việc với một người giả tạo.Chân thành có nghĩa là thực ...

Read More »