Daily Archives: 25/02/2016

Cho nhưng ngày tháng Ba không anh

39-cb36a

Tháng Ba đa đoan Em góp nhặt hoang mang thả vào lòng Phố Gom những mơ hồ gửi vào chốn tim yêu để ngỏ Anh bước vội ngang, nhưng chẳng ghé vào. Cuộc sống vẫn luôn có những phép màu Nhưng một khi người ta chọn quên nhau, thì có ...

Read More »