Daily Archives: 12/04/2016

Phông Văn phòng tỉnh Chợ Lớn

sach cu

Số lượng tài liệu: 18 mét. Thời gian tài liệu: 1864 – 1924. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »