Daily Archives: 22/04/2016

Đàm phán bí mật Kissinger – Lê Đức Thọ tại Paris năm 1972 (Phần 2)

252

Ngày 31-1-1972, để phản đối Nhà Trắng đã vi phạm thỏa thuận không công bố công khai các cuộc đàm phán bí mật, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố dự thảo giải pháp 9 điểm (được trao cho Kissinger trong cuộc gặp riêng ngày 26-6-1971). Tiếp tục thể hiện ...

Read More »