Daily Archives: 01/05/2016

Phông Văn phòng tỉnh Mỹ Tho

kecompact

Số lượng tài liệu: 152 mét. Thời gian tài liệu: 1873 – 1935. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »