Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Rạch Giá

Phông Văn phòng tỉnh Rạch Giá

  • Số lượng tài liệu: 33 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1877 – 1933.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ cũ.

I. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, Khu vực hành chánh Bassac gồm 6 tiểu khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng. Như vậy tiểu khu Rạch Giá được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Rạch Giá do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh)

II. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu của phông chưa được sắp xếp, hệ thống, chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán, bao gồm các nội dung sau:

– Tài liệu về bầu cử Hội đồng tỉnh, các chánh tổng, phó tổng.

– Sổ ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng tỉnh.

– Sổ lưu công văn đi.

– Sổ lưu phiếu gửi đi.

– Sổ lưu công văn đến.

– Sổ lưu điện tín đến.

– Tài liệu về nhân sự, sổ kiểm soát nhân viên.

– Kiểm tra, bổ nhiệm, cách chức hương chức các làng.

– Tài liệu về quản lý vũ khí, đạn dược.

– Tài liệu về quân sự, tuyển mộ lính.

– Nhập quốc tịch, nhập cư của ngoại kiều gốc Á.

– Sổ ghi các bản án.

– Báo cáo hàng ngày của Nhà lao Rạch Giá.

– Sổ theo dõi tù nhân.

– Tài liệu về xây dựng, công chánh.

– Sổ theo dõi lệnh chi thuộc ngân sách Đông Dương và ngân sách địa phương.

– Tài liệu v/v miễn giảm thuế.

– Sổ theo dõi kiểm kê tài sản, vật liệu.

– Hoá đơn thanh toán, điều kiện sách cung cấp hàng hóa, vật phẩm …

– Dự trù ngân sách của các làng.

– Sổ thâu xuất của các làng.

– Bộ đinh, bộ sanh ý, bộ thoàn, bộ ngưu của các làng.

– Sổ theo dõi các giao dịch.

– Sổ đăng ký các hợp đồng về nhân công giữa người Âu với người bản xứ hoặc ngoại kiều gốc Á.

– Tài liệu về nhân công.

– Tài liệu về văn hóa, giáo dục, y tế.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *