Daily Archives: 15/05/2016

Phông Văn phòng tỉnh Tân An

khobq

Số lượng tài liệu: 12 mét. Thời gian tài liệu: 1862 – 1934. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Lựa chọn vật liệu bảo quản sách và đồ tạo tác trên giấy có chất lượng phù hợp

moi

    Các loại vật liệu dùng để bảo quản sách và đồ tạo tác trên giấy phải đáp ứng được những yêu cầu về bảo quản. Việc sử dụng vật liệu kém chất lượng có thể gây ra những hư hại rất khó khắc phục. Axit có trong những ...

Read More »