Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Tân An

Phông Văn phòng tỉnh Tân An

  • Số lượng tài liệu: 12 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1862 – 1934.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ cũ.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, Khu vực hành chánh Mỹ Tho gồm 4 tiểu khu: Mỹ Tho, Gò Công, Tân An, Chợ Lớn. Như vậy tiểu khu Tân An được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Tân An do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh).

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG :

Tài liệu trong phông chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán. Nội dung sơ lược của phông như sau:

– Sổ ghi biên bản, hồ sơ các cuộc họp Hội đồng tỉnh.

– Sổ ghi biên bản các cuộc họp hàng tháng.

– Sổ theo dõi hộ tịch của người bản xứ.

– Sổ theo dõi điền địa của các làng.

– Điều kiện sách về đấu thầu công điền, công thổ của các làng.

– Dự trù ngân sách của tỉnh.

– Bảng kê tài sản, vật dụng.

– Tài liệu về kiểm kê tài sản, vật liệu của các nha, sở trong tỉnh.

– Tài liệu về mua xe hơi, đấu thầu cung cấp các loại vật phẩm, vật liệu.

– Dự trù ngân sách của các xã trong tỉnh.

– Bộ đinh, bộ thoàn của các làng trong tỉnh.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *