Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Trà Vinh

Phông Văn phòng tỉnh Trà Vinh

  • Số lượng tài liệu: 02 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1910 – 1925.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ cũ.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Nam Kỳ được chia làm 6 tỉnh, bao gồm 3 tỉnh miền Đông: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và 3 tỉnh miền Tây là: Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên.

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia tòan bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long cũ chia thành 3 tiểu khu làVĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre. Như vậy tiểu khu Trà Vinh được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Trà Vinh do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh).

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu của phông chưa được sắp xếp, hệ thống, chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán, bao gồm các nội dung sau:

– Báo cáo năm về tình hình chính trị, hành chánh.

– Sổ theo dõi lệnh chi thuộc ngân sách Đông Dương.

– Tài liệu dự trù chi, đồ biểu ngân sách tỉnh.

– Sổ theo dõi lệnh chi.

– Tài liệu về tình hình, diện tích trồng trọt.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *