Daily Archives: 17/05/2016

Phông Văn phòng tỉnh Vĩnh Long

khobq

Số lượng tài liệu: 25 mét. Thời gian tài liệu: 1868 – 1923. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »