Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương

Phông Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương

  • Số lượng tài liệu: 22,5 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1837-1975.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy, có một số họa đồ và ảnh).
  • Tình trạng vật lý: Bình thường.
  • Công cụ tra cứu: Không.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

 Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương được thành lập ngày 9 tháng 8 năm 1935 trên cơ sở hợp nhất các Công ty Đất đỏ An Lộc, Công ty Nông nghiệp Suzannach và Công ty Nông nghiệp Kỹ nghệ Bến Củi. Công ty có trụ sở tại Sài Gòn, có số vốn nguyên thủy là 29.600.000 francs. Công ty chuyên trồng, khai thác và chế biến cao su[1] . Theo tài liệu hiện có trong phông, tổ chức của Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương gồm có[2]:

– Sở Nội dịch.

– Sở Kế toán.

– Sở Nông học.

– Sở Kỹ thuật.

– Sở Đối ngoại.

– Sở Y tế.

– Ban Thanh tra.

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu của phông chưa được chỉnh lý hoàn chỉnh, nội dung bao gồm các vấn đề sau:

II.1 – Tài liệu tổng hợp:

– Báo cáo hoạt động hàng năm, hàng tháng của Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương, các nha, sở và các đồn điền trực thuộc: Đồn điền Đại khối An Lộc, Đồn điền Suzannah, Đồn điền Long Thành, Đồn điền Gallia (Phước Tuy), Đồn điền Ông Quế, Đồn điền Bến Củi, Bình Lộc, Đồng Nai, của Công ty Cao su Kompong – Thom.

– Tài liệu về Đại hội Cổ đông hàng năm.

– Biên bản các buổi họp Hội đồng Quản trị Công ty Cao su Kompong-Thom, Công ty Cao su Đồng Nai.

– Biên bản các buổi họp Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Căm-pu-chia.

– Biên bản các buổi họp Hiệp hội những người trồng Cao su ở Căm-pu-chia.

– Sơ đồ vị trí các đồn điền thuộc Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương.

– Các tập lưu công văn đi.

II.2 – Tài liệu về tổ chức cán bộ (1937 – 1975):

– Tài liệu về tình hình nhân viên Việt Nam, nhân viên châu Âu làm việc tại Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương và các đồn điền trực thuộc.

– Hồ sơ cá nhân của nhân viên Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương và các đồn điền trực thuộc.

II.3 – Tài liệu về kỹ thuật:

– Tài liệu về diện tích, sản xuất, mở rộng đồn điền.

– Tài liệu về nhân công.

– Tài liệu về an ninh bảo vệ đồn điền.

– Tài liệu về thiệt hại trong chiến tranh của Đồn điền Bến Củi năm 1966.

II.4 – Tài liệu về xây dựng cơ bản:

– Tài liệu về xây dựng các xưởng sản xuất, đóng gói.

II.5 – Tài liệu về kế toán tài vụ :

– Tài liệu về vấn đề tài chánh, thanh quyết toán.

– Thuế lương bổng của nhân viên Việt Nam.

– Tài liệu về bất động sản của Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương.

[1] Dương Kinh Quốc – Việt Nam Những sự kiện lịch sử (1919-1945), Nhà Xuất bản Giáo dục năm 2001, trang 245

[2] Tài liệu phông Công ty Đồn điền Cao su Đông Dương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *