Daily Archives: 22/05/2016

Phông Công ty Cao su Đất Đỏ

ve sinh kho

Số lượng tài liệu: 2,3 mét. Thời gian tài liệu: 1924-1976. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy; có một số, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật). Tình trạng vật lý: Tài liệu ố, giòn, chữ mờ, hư hỏng nhiều. Công cụ tra cứu:  Mục lục; Cơ sở ...

Read More »

Marketing xã hội tài liệu lưu trữ – biện pháp hữu hiệu phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

marketing-of-business

Đặt vấn đề Ở nhiều nước mục tiêu chính của các tổ chức lưu trữ là để phục vụ nhu cầu của người sử dụng, nghĩa là đặc biệt chú trọng công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Trên thực tế, bản thân tài liệu ...

Read More »