Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Công ty Cao su Đất Đỏ

Phông Công ty Cao su Đất Đỏ

  • Số lượng tài liệu: 2,3 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1924-1976.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy; có một số, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu ố, giòn, chữ mờ, hư hỏng nhiều.
  • Công cụ tra cứu:  Mục lục; Cơ sở dữ liệu.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Qua nghiên cứu tài liệu của Công ty Cao su Đất Đỏ được thu thập về Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, không có tài liệu về tổ chức bộ máy của công ty.

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Thành phần chủ yếu của tài liệu bao gồm:

– Công văn đi, đến của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1960-1970.

– Tập thông tư của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1968-1970.

– Điều lệ của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1963-1969.

– Biên bản các kỳ họp của Ban Quản trị quỹ dự phòng nhân viên châu Âu và các Công ty Cao su Đất Đỏ Đông Dương năm 1951-1957.

– Biên bản phiên họp Ban Đồn điền thuộc Liên hiệp Chi đoàn giải phóng Miền Nam Việt Nam và các đại diện Đồn điền Cao su ngày 19/9/1975.

– Hồ sơ nguyên tắc vế chế độ lao động và quản trị nhân viên các Đồn điền Cao su (Cuốn 1,5) năm 1954-1968.

– Bảng tổng hợp lương và phụ cấp của nhân viên Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1971-1973.

– Bảng kê phiếu chuyển tiền tiết kiệm của nhân viên Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1966-1969.

– Báo cáo công tác năm 1967-1969, 1975 của Công ty Cao su Đất Đỏ (Bản thảo).

– Báo cáo hàng tháng của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1966-1975.

– Báo cáo hàng tháng của Nha Kỹ thuật Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1960 -1964.

– Tài liệu nghiên cứu về hệ thống rễ cây cao su năm 1953.

– Tài liệu v/v ươm cây, trồng tỉa năm 1949-1976.

– Bảng kê diện tích trồng cao su của Đồn điền Long Thành và kế hoạch trồng mới của Đồn điền Courteney năm 1963-1975.

– Tài liệu về chế biến, bảo quản và sử dụng cao su của Nha Kỹ thuật Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1951-1969.

– Bảng kê khai tình hình sản xuất cao su của Đồn điền Long Thành và Courteney năm 1924-1974.

– Bảng kê số lượng cao su bán ra của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1967.

– Tài liệu v/v xuất cảng cao su của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1964-1974.

– Báo cáo quyết toán hàng năm của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1960-1974.

– Báo cáo quyết toán hàng tháng của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1975.

– Sổ ngân hàng của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1969-1976.

– Bản vẽ kỹ thuật của hệ thống sấy khô cao su của Đồn điền Xa Cam năm 1951-1963.

– Bản vẽ thiết kế kỹ thuật xe hai bánh để chở bình chứa mủ cao su  năm 1969.

– Bản vẽ mẫu các loại bao bì đóng gói sản phẩm cao su năm 1965.

– Tài liệu về quyền sở hữu các bất động sản của Công ty Cao su Đất Đỏ tại Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Hải Phòng, Cambodge năm 1920-1960.

– Tài liệu về quyền sở hữu đất đồn điền của các Đồn điền Xa Trạch, Quản Lợi, Long Thành năm 1927-1950.

– Dự án xây dựng và trang bị cho Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1957-1964.

– Dự toán xây dựng nhà máy tinh chế cao su Chợ Quán năm 1972-1973.

– Tài liệu v/v xây dựng và trang bị nhà máy chế biến cao su, các đồn điền, kho Chợ Quán, Văn phòng Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1971-1976.

– Hoạ đồ các Đồn điền Courteney, Bình Sơn, An Viêng, Long Thành năm 1974.

– Bảng kiểm kê tài sản, bất động sản của Công ty Cao su Đất Đỏ năm 1971-1975.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *