Daily Archives: 27/06/2016

Phông Hội đồng Quân nhân cách mạng

khobq

Số lượng tài liệu: 2 mét. Thời gian tài liệu: 1/11/1963-14/6/1965. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số bị rách, giòn và ố nhiều. Công cụ tra cứu: Mục lục. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Hội ...

Read More »