Daily Archives: 22/08/2016

Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9 qua tài liệu lưu trữ

le-2-9-3-750x281 copy copy

Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại, thắng lợi vô cùng to lớn trên con đường cứu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam. Thắng lợi này là kết quả của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí bất ...

Read More »

Phông nha Tổng Quản trị

khobq

Số lượng tài liệu: 14 mét. Thời gian tài liệu: 1972-4/1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết. Công cụ tra cứu: Không. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Điều 66 của Hiến pháp VNCH ...

Read More »

Một số vấn đề về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ từ hoạt động thực tiễn của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bình Phước

moi

Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc, là tài sản đặc biệt của Quốc gia, tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin phong phú, có độ tin cậy cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã ...

Read More »