Daily Archives: 02/11/2016

Phông Hội đồng Văn hóa Giáo dục

moi

Số lượng tài liệu: 11 mét. Thời gian tài liệu: 1969-16/4/1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết. Công cụ tra cứu: Không 1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Hội đồng Văn hóa Giáo ...

Read More »