Trang chủ / 2016 (page 2)

Yearly Archives: 2016

Xây dựng phim tài liệu truyền hình – hướng đi thúc đẩy khả năng tiếp cận và tăng cường nhận thức về giá trị tài liệu lưu trữ

ptl_c540x300

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Nam Bộ được coi là vùng đất trẻ, ghi dấu quá trình khai hoang, mở cõi về phương Nam của dân tộc Việt từ thế kỷ XVI. Đặc biệt, trong thế kỷ XIX – XX, Nam Bộ “đi trước ...

Read More »

Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9 qua tài liệu lưu trữ

le-2-9-3-750x281 copy copy

Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại, thắng lợi vô cùng to lớn trên con đường cứu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam. Thắng lợi này là kết quả của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí bất ...

Read More »

Phông nha Tổng Quản trị

khobq

Số lượng tài liệu: 14 mét. Thời gian tài liệu: 1972-4/1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết. Công cụ tra cứu: Không. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Điều 66 của Hiến pháp VNCH ...

Read More »

Một số vấn đề về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ từ hoạt động thực tiễn của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bình Phước

moi

Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc, là tài sản đặc biệt của Quốc gia, tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin phong phú, có độ tin cậy cao, phản ánh một cách toàn diện, trung thực mọi mặt của đời sống xã ...

Read More »

Phông Phủ Thủ tướng VNCH

khobq

Số lượng tài liệu: 32894 hồ sơ. Thời gian tài liệu :1954-1975. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy, bản đồ, ảnh). Tình trạng vật lý: Nhiều tài liệu bị ố, giòn, chữ mờ. Một phần tài liệu đã được tu bổ. Công cụ tra cứu: Mục lục, ...

Read More »

Tổ chức khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ ở Trung tâm Lưu trữ quốc gia II trong đời sống xã hội

Phong Toa dam

Nguồn tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II Từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (dưới đây gọi là Trung tâm II) đã tổ chức thu gom tài liệu từ nhiều nơi trong các tỉnh, thành ...

Read More »