Trang chủ / 2016 (page 5)

Yearly Archives: 2016

Marketing xã hội tài liệu lưu trữ – biện pháp hữu hiệu phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

marketing-of-business

Đặt vấn đề Ở nhiều nước mục tiêu chính của các tổ chức lưu trữ là để phục vụ nhu cầu của người sử dụng, nghĩa là đặc biệt chú trọng công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Trên thực tế, bản thân tài liệu ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Vĩnh Long

khobq

Số lượng tài liệu: 25 mét. Thời gian tài liệu: 1868 – 1923. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ trước khi sang Pháp đàm phán, năm 1946

bacho

Với tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự toàn vẹn lãnh thổ, đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất, miền Nam ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Trà Vinh

khobq

Số lượng tài liệu: 02 mét. Thời gian tài liệu: 1910 – 1925. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Tân An

khobq

Số lượng tài liệu: 12 mét. Thời gian tài liệu: 1862 – 1934. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Lựa chọn vật liệu bảo quản sách và đồ tạo tác trên giấy có chất lượng phù hợp

moi

    Các loại vật liệu dùng để bảo quản sách và đồ tạo tác trên giấy phải đáp ứng được những yêu cầu về bảo quản. Việc sử dụng vật liệu kém chất lượng có thể gây ra những hư hại rất khó khắc phục. Axit có trong những ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Sa Đéc

khobq

Số lượng tài liệu: 20 mét. Thời gian tài liệu: 1882 – 1924. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »