Trang chủ / 2016 (page 8)

Yearly Archives: 2016

Đàm phán bí mật Kissinger – Lê Đức Thọ tại Paris năm 1972 (Phần 2)

252

Ngày 31-1-1972, để phản đối Nhà Trắng đã vi phạm thỏa thuận không công bố công khai các cuộc đàm phán bí mật, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố dự thảo giải pháp 9 điểm (được trao cho Kissinger trong cuộc gặp riêng ngày 26-6-1971). Tiếp tục thể hiện ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Chợ Lớn

sach cu

Số lượng tài liệu: 18 mét. Thời gian tài liệu: 1864 – 1924. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Châu Đốc

sach cu

 Số lượng tài liệu: 02 mét.  Thời gian tài liệu: 1911 – 1930.  Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).  Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.  Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »