Trang chủ / 2017 / Tháng Một

Monthly Archives: Tháng Một 2017

Bộ Tư lệnh miền tại Căn cứ Tà Thiết trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

7344a433a6d06357

Học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác – Lê nin cho rằng vấn đề căn cứ địa cách mạng, vấn đề hậu phương cách mạng là một trong những nhân tố thường xuyên có tác dụng quyết định vận mệnh của cuộc chiến tranh. Kế thừa truyền thống đấu ...

Read More »

Trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 2 – Quá trình phát triển nhận thức qua 40 năm

1304(1)

Trưng bày, triển lãm – một trong những hình thức tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ độc đáo và hiệu quả, có thể giới thiệu trực quan nhiều tài liệu tới nhiều đối tượng có nhu cầu tài liệu khác nhau trong cùng thời điểm, cùng ...

Read More »