Trang chủ / admin (page 23)

admin

Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các cơ quan, tổ chức Trung ương

thamluan

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 1297/VTLTNN-NVTW gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; Tòa án ...

Read More »

Chỉ có 2 điều thôi

hoa sen

Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó ...

Read More »