Trang chủ / admin (page 34)

admin

Một số kinh nghiệm trong quá trinh xây dựng khung phân loại thông tin tài liệu lưu trữ

8

ThS. Nguyễn Thị Tâm Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Cuối những năm 90 của thế kỷ XX, Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) quyết định cho triển khai nghiên cứu xây dựng Khung phân ...

Read More »

Nguyên nhân gây hư hại tài liệu lưu trữ và những vấn đề cần nghiên cứu

con trung

ThS. Lê Nguyên Ngọc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I Tài liệu lưu trữ là những sản phẩm vật chất rất dễ bị xâm hại và hư hỏng, cho dù chúng có được cấu thành từ bất cứ chất liệu gì đi nữa thì các yếu tố khách quan ...

Read More »

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ

0b61a_scada-1-600x330

ThS. Lê Văn Năng Trung tâm Tin học Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước   1.  Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính và công tác văn thư, lưu trữ 1.1. Thực trạng chung về ứng dụng công nghệ thông ...

Read More »

Đổi mới công tác văn thư trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử – những vấn đề cần nghiên cứu

chinh phu dt

ThS. Nguyễn Thị Tâm Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước   1. Chính phủ điện tử (tiếng Anh: E-Government) là một khái niệm mới xuất hiện trong những năm gần đây ở Việt Nam. Qua tìm hiểu cho thấy, đến thời điểm này, khái ...

Read More »