Trang chủ / admin (page 48)

admin

VỀ SỰ LIÊN QUAN MẬT THIẾT GIỮA PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ (1859-1945) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI PHÔNG ĐÔ ĐỐC VÀ CÁC THỐNG ĐỐC NAM KỲ (1859-1887) TẠI LƯU TRỮ HẢI NGOẠI QUỐC GIA AIX-EN PROVENCE (PHÁP).

kecompact

TS Đào Thị Diến Nhận được lời mời tham gia hội thảo khoa học về “Tài liệu phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ – tiềm năng di sản tư liệu” vào ngày 3-3-2014, chỉ trước thời hạn nộp báo cáo có 2 ngày, tôi hơi phân vân trong việc có ...

Read More »

VỀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA PHÁP Ở VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

admin-ajax

ThS. Cù Thị Dung* Triều đình nhà Nguyễn ký Hòa ước Nhâm Tuất 1862 nhượng 3 tỉnh miền Đông cho Pháp, trên đà thắng, năm 1867, Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây, xem như công cuộc xâm lược Nam Kỳ của thực dân Pháp hoàn tất. Kể từ đây, ...

Read More »

Câu chuyện cảm động

344 copy copy

 Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự đánh đổi quá ...

Read More »

Vui

images (9)

Cung năm nay 6 tuổi học lớp 1. Học được một tuần thì Cung chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Cung nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Cung và Cung xin cô ...

Read More »