Trang chủ / Công bố tài liệu (page 10)

Công bố tài liệu

Công bố giới thiệu tài liệu

Giới thiệu Quyết định về bộ máy Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội trong việc tiếp quản thành phố Hà Nội năm 1954

Thudo_1

Bài viết giới thiệu Quyết định số 001/QĐ ngày 09 tháng 10 năm 1954 của Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội về bộ máy của Ủy ban.            Phải trải qua ách nô lệ dưới sự cai trị của thực dân, đế quốc hơn một thế kỷ, khát ...

Read More »