Trang chủ / Công bố tài liệu (page 8)

Công bố tài liệu

Công bố giới thiệu tài liệu

Phông Nha Kinh lược Bắc kỳ – bức tranh toàn cảnh xã hội miền Bắc những năm cuối thế kỷ XIX

truong phap chinh ĐD

Tài liệu Nha Kinh lược Bắc kỳ cung cấp nhiều thông tin giá trị về những nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử và các phong trào khởi nghĩa chống Pháp lúc bấy giờ. Sau khi chiếm được toàn bộ Nam kỳ, Thực dân Pháp bắt đầu thực hiện âm ...

Read More »

Hoạt động chuẩn bị tiến tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Nhìn từ tài liệu trong triển lãm tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

So do to chuc DD CS Dang

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ thực dân Pháp áp đặt trên nhân dân Việt Nam; chấm dứt thời kỳ dài dưới chế độ chuyên chế, lập ...

Read More »