Trang chủ / Công bố tài liệu (page 9)

Công bố tài liệu

Công bố giới thiệu tài liệu

Lịch sử Bình Phước qua các thời kỳ: kỳ 4 – Vùng đất Bình Phước trong giai đoạn từ 1975 đến nay

7173157

VÙNG ĐẤT BÌNH PHƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1975 ĐẾN NAY Với đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam đã viết nên trang sử vẻ vang, đánh bại đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, giành độc lập cho dân tộc, non sống được hoàn toàn thống ...

Read More »

Lịch sử Bình Phước qua các thời kỳ: kỳ 3 – Vùng đất Bình Phước trong giai đoạn 1954-1975

mapsBinhLong

VÙNG ĐẤT BÌNH PHƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 1954-1975 Năm 1954, với chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Genève, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, âm mưu biến miền ...

Read More »

Lịch sử Bình Phước qua các thời kỳ: kỳ 1 – Vùng đất Bình Phước trong thời kỳ phong kiến

map 1

VÙNG ĐẤT BÌNH PHƯỚC TRONG THỜI KỲ PHONG KIẾN Nằm trong vùng cao nguyên thuộc đoạn cuối của dãy Trường Sơn, ít chịu tác động của các đợt biển tiến – biển thoái trong thời kỳ Toàn tân, lại có tài nguyên đất mầu mỡ với các loại đất chất ...

Read More »

Hiệp định Paris năm 1973 – Thời cơ thống nhất đất nước trong hòa bình lần thứ hai không thành hiện thực

hiepdinhpr

HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973 THỜI CƠ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC TRONG HÒA BÌNH LẦN THỨ HAI KHÔNG THÀNH HIỆN THỰC Vũ Văn Tâm   Năm 1954, Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết tại Hội nghị Genève về Đông Dương – mở ra cơ ...

Read More »