Trang chủ / Giáo dục / Thơ Thái Bá Tân

Thơ Thái Bá Tân

Chuyện Phạm Công, Cúc Hoa

Phim-Pham_Cong-Cuc_Hoa

TRUYỆN PHẠM CÔNG, CÚC HOA 1. “Phạm Công, Cúc Hoa” truyện Được biết đến từ lâu, Chữ Nôm, thể lục bát, Bốn nghìn sáu trăm câu.   Tức là truyện dài nhất Trong thơ Nôm xưa nay. Trước không rõ người viết, Nhưng nghe nói gần đây   Đã tìm ...

Read More »

Truyện Lưu Bình, Dương Lễ

maxresdefault

Truyện Lưu Bình, Dương Lễ Được truyền tụng từ lâu, Truyện về hai người bạn, Một nghèo và một giàu.   Họ chơi thân từ nhỏ. Vì nhà giàu, Lưu Bình Mời bạn đến cùng ở, Thật chí đức, chí tình.   Biết phận nghèo, Dương Lễ Rất chịu khó ...

Read More »

Henry Ford và Thượng Đế

images (11)

Henry Ford, người Mỹ, Vua ô tô trước đây. Chết, được gặp Thượng Đế. Ông bảo Ngài thế này:   “Ngài là đấng sáng tạo, Nhà thiết kế tài ba, Nhưng có cái không ổn, Khi tạo ra đàn bà.”   Thượng Đế nghe, khó chịu, Nhưng phục thiện, nên ...

Read More »