Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Hội thảo khoa học / Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ – Tiềm năng di sản tư liệu

Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ – Tiềm năng di sản tư liệu

Giá trị tài liệu phông Phủ Thống đốc Nam kỳ đối với các nghiên cứu của người nước ngoài từ năm 1976 đến nay

phongdoc

Vài nét về khối tài liệu phông Phủ Thống đốc Nam kỳ Năm 1861, liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công phá vỡ Đại đồn Kỳ Hòa và chiếm được toàn bộ Gia Định. Ngay trong năm đó, Pháp đặt Thống đốc đầu tiên tại Gia Định thành. ...

Read More »

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯƠNG CẢNG SÀI GÒN THỜI THUỘC PHÁP QUA TÀI LIỆU PHÔNG THỐNG ĐỐC NAM KỲ

admin-ajax

Ths. Trần Thị Vui   Ngày 1-9-1858 Thực dân Pháp nổ súng vào Đà Nẵng và chiếm đảo Sơn Trà. Đến năm 1861, Pháp đặt Thống đốc – chức quan cai trị đầu tiên tại Gia Định thành. Ngày 5-6-1862, Pháp chiếm 03 tỉnh miền Đông (gồm: Gia Định, Định ...

Read More »

38 NĂM CÔNG TÁC BẢO QUẢN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ

trang 186

ThS. Phạm Ngọc Hưng   Bảo quản và tổ chức sử dụng có hiệu quả các phông tài liệu lưu trữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm Lưu trữ quốc gia. Trong những năm qua số lượng độc giả thuộc các cơ quan, đơn ...

Read More »

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG QUA NGUỒN TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ

admin-ajax

PGS.TS. Trần Nam Tiến   Sau khi đánh Đà Nẵng bất thành, tháng 2/1859, liên quân Pháp – Tây Ban Nha tiến hành đánh Gia Định. Đến ngày 24/2/1861, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã làm chủ toàn bộ Gia Định, làm cơ sở để mở rộng chiếm ...

Read More »

TÀI LIỆU PHÔNG GOUCOCH VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU VỀ LỊCH SỬ CẬN ĐẠI VIỆT NAM

admin-ajax

PGS.TS Tạ Thị Thúy   Cho tới nay, khi tôi có hơn 30 năm gắn với việc nghiên cứu về lịch sử cận đại Việt Nam thì cũng có gần như bằng ngần ấy thời gian gắn với lưu trữ, gắn với tài liệu lưu trữ (Tôi bắt đầu đến ...

Read More »

TÀI LIỆU VỀ MỘT GIÁO PHẬN CỦA VIỆN PHẬT GIÁO Ở NAM KỲ

kecompact

PGS.TS. Pascal Bourdeaux (Lược dịch: Cù Thị Dung) Nguyện vọng chấn hưng tôn giáo Ở Việt Nam, hoạt động tôn giáo trong những năm 1/3 đầu thế kỷ 20, chính xác hơn là vào khoảng thời gian giữa 2 cuộc chiến, có thể cho thấy 4 xu hướng chính sau: ...

Read More »

GIÁ TRỊ SỬ LIỆU CỦA PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KÌ ĐỐI VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP

download (5)

TS. Nguyễn Trọng Minh   Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945 có những biến động lớn, bị chi phối hoàn toàn vào quá trình xâm lược và tổ chức khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương. Nam Kì trở thành trung tâm triển khai ...

Read More »

CÔNG XƯỞNG HẢI QUÂN SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 1863 – 1900 QUA TÀI LIỆU PHÔNG THỐNG ĐỐC NAM KỲ

admin-ajax

Ths. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   Hình thành trong quá trình hoạt động của Phủ thống đốc Nam kỳ (1858 – 1945), Tài liệu Phông Thống đốc Nam Kỳ phản ảnh tất cả các hoạt động của Phủ thống đốc Nam kỳ nói chung, các mặt kinh tế, chính trị, ...

Read More »

TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ VỚI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI Ở NAM BỘ

8

Ts. Nguyễn Minh Tiến   Giá trị của tư liệu phông lưu trữ phủ thống đốc Nam Kỳ là có giá tri cực kỳ quan trọng trong việc nghiên cứu mọi mặt của vùng đất Nam Kỳ thời kỳ 1861 – 1945, nó cần được công nhận về mặt pháp ...

Read More »