Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Hội thảo khoa học / Thực trạng và giải pháp áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia

Thực trạng và giải pháp áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia

Xây dựng và áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng

PhanMemBanHang

Đinh Hữu Long Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng 1. Một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Khung phân loại thông tin Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng có chức năng giúp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu cho ...

Read More »

Một số kinh nghiệm trong quá trinh xây dựng khung phân loại thông tin tài liệu lưu trữ

8

ThS. Nguyễn Thị Tâm Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Cuối những năm 90 của thế kỷ XX, Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) quyết định cho triển khai nghiên cứu xây dựng Khung phân ...

Read More »

Thực tiễn áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu sau Cách mạng tháng tám tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III – Một số kiến nghị

images (5)

Dương Việt Đức Trưởng phòng Tin học và Công cụ tra cứu   I. Sự cần thiết phải xây dựng Khung phân loại thông tin tài liệu Khung phân loại thông tin là hệ thống phân loại thông tin lưu trữ về tất cả các ngành, các lĩnh vực của ...

Read More »

Sử dụng ký hiệu thông tin trong Quản lý và khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

pham nem

Vũ Văn Tâm Trung tâm Lưu trữ quốc gia II  1. Khái quát về khung phân loại tài liệu Công cụ tra cứu tài liệu có thể coi là “chìa khóa” để từ đó độc giả mở “cánh cửa” tài liệu lưu trữ. Do đó, việc xây dựng công cụ tra ...

Read More »

Vấn đề áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Thực trạng và giải pháp

kecompact

Nguyễn Thị Hiểu Phó Trưởng phòng Chỉnh lý tài liệu I. Tình hình áp dụng Khung phân loại thông tin tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – địa chỉ quen thuộc của các nhà khoa học, các nhà nghiên ...

Read More »

Thực tiễn áp dụng khung phân loại “Paul Boudet” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

admin-ajax

  Phạm Thi Thanh Hoài Trưởng phòng Sưu tầm và Chỉnh lý TL liệu tiếng Pháp   Giới thiệu về Khung phân loại “Paul Boudet” Khung phân loại tài liệu (Cadre de classement des archives) do Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương xây dựng (thường gọi là khung ...

Read More »

Tổng kết đánh giá tình hình áp dụng khung phân loại thông tin tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia

8

Phòng Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ trung ương Tài liệu lưu trữ là sản phẩm được hình thành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể xã hội và cá nhân. Ngày nay, cùng với sự đa dạng trong các lĩnh vực hoạt ...

Read More »