Trang chủ / Tag Archives: lưu trữ (page 2)

Tag Archives: lưu trữ

Hoạt động chuẩn bị tiến tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Nhìn từ tài liệu trong triển lãm tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

So do to chuc DD CS Dang

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ thực dân Pháp áp đặt trên nhân dân Việt Nam; chấm dứt thời kỳ dài dưới chế độ chuyên chế, lập ...

Read More »

Một số kinh nghiệm trong quá trinh xây dựng khung phân loại thông tin tài liệu lưu trữ

8

ThS. Nguyễn Thị Tâm Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Cuối những năm 90 của thế kỷ XX, Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) quyết định cho triển khai nghiên cứu xây dựng Khung phân ...

Read More »

Nguyên nhân gây hư hại tài liệu lưu trữ và những vấn đề cần nghiên cứu

con trung

ThS. Lê Nguyên Ngọc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I Tài liệu lưu trữ là những sản phẩm vật chất rất dễ bị xâm hại và hư hỏng, cho dù chúng có được cấu thành từ bất cứ chất liệu gì đi nữa thì các yếu tố khách quan ...

Read More »