Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Bản gốc của tài liệu ghi âm quang học, dùng trong kỹ thuật điện ảnh để in ra dương bản đường tiếng.