Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Âm bản sao

Bản chụp hay in lại từ dương bản hay in trực tiếp từ âm bản dùng để in ra nhiều tài liệu điện ảnh và ảnh