Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Hình ảnh được ghi nhận bởi bộ cảm biến điện tử và lưu lại dưới dạng dữ liệu trong bộ nhở của máy tỉnh như thẻ nhớ, đĩa và các thiết bị nhớ khác
Ảnh kỹ thuật số được tạo ra nhờ máy ảnh kỹ thuật số. Ngày nay, máy ảnh kỹ thuật số được sử dụng rộng rãi, dành cho cả người sử dụng không chuyên vì được ỉập trình sẵn, có mức độ tự động hóa rất cao. Máy ảnh kỹ thuật số giúp cho người sử dụng loại trừ được các điều chỉnh phức tạp của máy ảnh cơ như: điều chỉnh khẩu độ, tốc độ, canh nét, điều chỉnh ISO,.... Hiện nay, hầu hết các máy ảnh sổ đều dùng thẻ nhớ để lưu lại hình ảnh đã chụp.
Trong ỉưu trữ, nhược điểm của các ảnh kỹ thuật số là có thể chỉnh sửa ảnh, khi ảnh còn được lưu dưới dạng dữ liệu. Vì vậy, điều cấm kỵ là sửa các ảnh lưu trữ (thông qua việc sử dụng các phần mềm, như phần mềm Photoshop .. .để chỉnh sửa).