Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Ảnh nghệ thuật
Một thể loại nghệ thuật tạo hình, được tạo nên bằng kỹ thuật nhiếp ảnh, phản ảnh thực tế khách quan bằng hình ảnh với bố cục hợp lý và những đường nét, màu sắc, ánh sáng có tính nghệ thuật