Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Thiết bị kỹ thuật đo độ ẩm trong kho lưu trữ
Các loại ẩm kế thông dụng hiện nay là ẩm kế nhiệt và ẩm kế diện tủ. Nguyên lý chung của ẩm kế là dựa vào sự thay đổi điện dung của đầu đo khi độ ẩm dược hấp thụ vào lớp polymer phù trên đầu đo để xác định độ ẩm.
Tính năng của ẩm kế là xác định độ ẩm của môi trường xung quanh khu vực bảo quản tài liệu, nơi thiết bị được đặt.
Cách sử dụng ẩm kế là đặt, hoặc gắn ẩm kế vào một vị trí được lụa chọn trong kho lưu trữ, sau từng khoảng thời gian, ví dụ ngày 2 lần, sáng và chiều, khi giá bị độ ẩm ổn định thi tiến hành đo, ghi [ai kết quả được hiển thị trẽn màn hình vào sổ nhật ký đo độ ẩm kho lưu trữ. Dựa vào kết quả đo này, để xử lý độ ẩm với các miết bị kỹ thuật khác, ví dụ sử dụng máy hút ẩm, thông gió... để duy tri độ ẩm tối ưu, phù hợp với từng loại tài liệu lưu trữ.
Ngoài việc sử dụng cho kho lưu trữ, ẩm kế còn được sử dụng rộng rãi cho các yêu cầu khác, như cho kho bảo quản lương thực, thực phẩm, phòng ở...