Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Cảnh phim
Một đoạn phim quay liên tục một động tác hay một thời điểm nhất định của một hiện tượng hay một sự kiện trong phim điện ảnh. Cảnh phim gồm cảnh đặc tả, cảnh gần, cảnh vừa, cảnh xa.
  • Cảnh đặc tả : Cảnh lấy riêng và phóng to hình ảnh của một bộ mặt, một chi tiết cụ thể nào đó. Thí dụ : con mắt, cái miệng...
  • Cảnh gần : Cảnh lấy hình người từ khoảng ngực trở lên.
  • Cành vừa : Cảnh lấy hình người từ đàu gối trở lên.
  • Cảnh xa : Cảnh lấy hình ảnh một khung cảnh rộng, chủ yếu nhằm nêu lên trạng thái của sự việc ở khoảng cách xa, trong đó có hoặc không có nhân vật hoạt động.
Thí dụ : Một đoàn người, ngựa đi hút vào núi.