Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Dương bản
Ảnh chụp trên đó những phần trắng đen (ảnh đen trắng) hoặc màu sắc ( ảnh màu) phận ánh đúng những chỗ sáng, tối hoặc màu sắc trên vật chụp. Dương bản của ảnh chụp được in trên giấy ảnh và các vật liệu có lớp cảm quang khác như kính, nhựa... Dương bàn của phim điện ảnh là bản dùng để chiếu lên trên màn ảnh hoặc trực tiếp xem qua ánh sáng. Dương ành thường được sao âm từ âm bản hoặc từ phim trực hình