Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Dấu cơ quan
Con dấu bằng kim loại hoặc bằng một chất liệu khác do Bộ Nội vụ quản lý, trên đó khắc tên cơ quan (đơn vị, tổ chức, xí nghiệp...) dùng để xác nhận tư cách pháp nhân của một cơ quan. Tùy tính chất của cơ quan và theo quy định của Nhà nước, có nhiều loại con dấu khác nhau về hình thức và kích thước cho các cơ quan khác nhau. Hình con dấu của cơ quan đóng lên các văn bản và là một yếu tố bắt buộc phải có để bảo đảm hiệu lực pháp lý của văn bản