Daily Archives: 15/09/2015

Doanh nghiệp được phép có nhiều con dấu

16factoryspan-cnd-articleLarge

Nghị định mới quy định doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng con dấu theo hướng tạo thuận lợi tối đa. Thông tin trên được quy định trong Nghị định mới về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hướng dẫn Luật Doanh ...

Read More »

Hải quân EU sẽ phá hủy tàu buôn người

1-04blackwater-span-1392039962100

Các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm qua thông qua các kế hoạch hành động quân sự như tịch thu và phá hủy tàu của những kẻ buôn người ở Địa Trung Hải. Người di cư ngồi trên tàu tuần duyên NA Uy sau khi được chuyển từ ...

Read More »