Daily Archives: 09/10/2015

Khai mạc lớp Tập huấn quốc tế “Kinh nghiệm đề cử hồ sơ vào Danh mục tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO

004 (1) copy

Sáng ngày 18/9/2015, tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức Tập huấn quốc tế Kinh nghiệm đề cử hồ sơ vào Danh mục tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO (Lớp tập ...

Read More »

Tòa Khâm sứ Trung Kỳ

8

Số lượng tài liệu: 134,5 mét. w Thời gian tài liệu: 1874 – 1945. w Loại hình tài liệu : tài liệu hành chính (giấy). w Tình trạng vật lý: tài liệu đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều tài liệu đã bị giòn, mủn và rách nát. w Công cụ ...

Read More »

Bộ Kinh tế

9.9 nv

* Số lượng tài liệu: 134,5 mét. * Thời gian tài liệu: 1874 – 1945. * Loại hình tài liệu : tài liệu hành chính (giấy). * Tình trạng vật lý: tài liệu đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều tài liệu đã bị giòn, mủn và rách nát. * Công ...

Read More »

Sưu tập tài liệu Sổ bộ Hán Nôm

9

* Số lượng tài liệu: khoảng 25 mét. * Thời gian tài liệu: từ năm Minh Mạng thứ 3 (1822)- 1933. * Loại hình tài liệu: tài liệu giấy dó. * Tình trạng vật lý: hầu hết bị hư hỏng: dính bết, mục, mủn, nhàu nát, mối ăn, rách, ố vàng … Phần lớn ...

Read More »

Trung Quốc – châu Âu có thể liên thủ chống TPP

7

Sau khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) kết thúc đàm phán đầu tuần này, giới phân tích bắt đầu tính đến khả năng những người thiệt hại chính từ thỏa thuận – Trung Quốc và châu Âu – có thể hình thành lực lượng trả đũa. ...

Read More »