Trang chủ / Tin tức / Tuyên truyền cách mạng trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ

Tuyên truyền cách mạng trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Bộ Nội vụ) phối hợp tổ chức Triển lãm “Tuyên truyền cách mạng trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ”.

160 phiên bản tài liệu đưa ra trưng bày, giới thiệu tại triển lãm này là những tài liệu được lựa chọn từ một số phông lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II; một số tài liệu sưu tầm được từ Lưu trữ Hải ngoại – Cộng hòa Pháp. Thành phần tài liệu chủ yếu là truyền đơn, ấn phẩm của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các tổ chức quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

truyền đơn, tuyên truyền, cách mạng, trước 1945, lưu trữ

Đây là những tài liệu có giá trị đặc biệt về mặt sử liệu đối với công chúng, nhất là đối với các nhà nghiên cứu lịch sử về tuyên truyền và vận động cách mạng trước năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Triển lãm được bố cục theo 4 phần gồm:

Phần I: Giai đoạn trước năm 1930

Phần II: Giai đoạn 1930 – 1935

Phần III: Giai đoạn 1936 – 1939

Phần IV: Giai đoạn 1940 – 1945

Về hình thức, các truyền đơn được viết tay và in ấn bằng chữ Quốc ngữ, chữ Pháp. Trải qua thời gian đến nay, một số bản truyền đơn đã bị sờn rách hoặc phai màu mực nhưng hầu hết vẫn giữ được nguyên vẹn nội dung.

Nội dung của các truyền đơn thay đổi theo sự phát triển của tiến trình cách mạng. Nội dung của truyền đơn thường rất ngắn gọn, lời văn mộc mạc, chân thành, những khẩu hiệu đơn giản, dễ hiểu,…nhưng sức mạnh truyền cảm của nó vô cùng to lớn. Các truyền đơn này tố cáo chính sách áp bức bóc lột của thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh chống áp bức, phản đối chiến tranh, đánh đổ phong kiến và đế quốc thực dân để giành tự do, độc lập cho dân tộc. Ngoài ra còn có những truyền đơn tuyên truyền sự gắn kết cách mạng với phong trào cách mạng thế giới, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của các ngày kỷ niệm lớn như: ngày Quốc tế Lao động (01/5), Cách mạng tháng 10 Nga (07/11),…

truyền đơn, tuyên truyền, cách mạng, trước 1945, lưu trữ
truyền đơn, tuyên truyền, cách mạng, trước 1945, lưu trữ

Cùng với hình thức đấu tranh cách mạng khác như báo chí thì hình thức tuyên truyền bằng truyền đơn đã thu hút sự chú ý của quần chúng nhân dân, tác động sâu sắc đến phong trào đấu tranh ủng hộ cách mạng. Với thế hệ hôm nay, những tờ truyền đơn thực sự là minh chứng chân thực và quý giá, kể về một thời kỳ đấu tranh gian khổ dành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là những tài liệu có giá trị đặc biệt về mặt sử liệu đối với công chúng, nhất là đối với các nhà nghiên cứu lịch sử về chủ đề tuyên truyền và vận động cách mạng trước năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xuất phát từ tình trạng vật lý và yêu cầu bảo vệ an toàn của tài liệu lưu trữ, Ban tổ chức chỉ đưa ra các phiên bản để trưng bày mang tính minh hoạ. Độc giả có nhu cầu nghiên cứu có thể tiếp cận các bản chính, bản gốc tài liệu tại Phòng Đọc của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 20/8 đến hết ngày 30/11/2015 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 17A Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *