Trang chủ / Công bố tài liệu / Giới thiệu Quyết định về bộ máy Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội trong việc tiếp quản thành phố Hà Nội năm 1954

Giới thiệu Quyết định về bộ máy Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội trong việc tiếp quản thành phố Hà Nội năm 1954

Bài viết giới thiệu Quyết định số 001/QĐ ngày 09 tháng 10 năm 1954 của Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội về bộ máy của Ủy ban.
           Phải trải qua ách nô lệ dưới sự cai trị của thực dân, đế quốc hơn một thế kỷ, khát khao được sống trong hòa bình, độc lập, thống nhất và làm chủ đất nước là một điều mà cả dân tộc Việt Nam đều mong muốn. Năm 1954, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến kết thúc bằng Chiến dịch lịch sử Điện Biên phủ với chiến thắng lẫy lừng năm châu, ta đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Genève chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Theo Hiệp định Genève, quân đội Pháp phải lần lượt rút khỏi các địa phương do họ chiếm đóng ở phía Bắc vĩ tuyến 17. Mười lăm ngày sau khi ngừng bắn, quân ta đã tiếp quản các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Yên…đến ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào từ 5 cửa ô, tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Hà Nội từ đây sạch bóng quân thù, cờ hoa hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về trong ngày lịch sử.

Ngày mong đợi được thấy Hồ Chủ tịch trở về Thủ đô của nhân dân Hà Nội đã đến. Không có tết nào vui bằng những ngày này, từ các phố nội thành đến 5 đầu cửa ô đâu đâu nhân dân cũng biểu lộ lòng tin tưởng vào Đảng, lòng biết ơn Chính phủ, lòng kính yêu vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa cực kỳ to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến. Kể từ đây, Thủ đô đất nước ta thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân; nhân dân lao động thoát khỏi chế độ áp bức, bóc lột. Người dân được đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng xã hội mới, mở đầu sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên đất nước.

Việc tiếp quản Thủ đô Hà Nội là một thành công rất lớn. Nó chứng tỏ rằng chính quyền nhân dân không chỉ đã quản lý chặt chẽ sâu sát thôn quê mà cả Đô thị cũng vậy. Quyết định số 001/QĐ ngày 09 tháng 10 năm 1954 của Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội dưới đây là một minh chứng cho điều này.

 

ỦY BAN QUAN CHÍNH

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 001/QĐ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Ngày 9 tháng 10 năm 1954

 

ỦY BAN QUÂN CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

– Chiểu quyết nghị Hội đồng Chính phủ ngày 17/9/1954 thành lập và ấn định quyền hạn nhiệm vụ của Ủy ban quân chính Hà Nội là cơ quan lãnh đạo tối cao trong Hà Nội, thống nhất tập trung mọi quyền lãnh đạo đối với các ngành hoạt động.

– Chiểu nhu cầu công tác tiếp quản thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1 – Bộ máy tiếp quản của Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội được tổ chức trên cơ sở đảm bảo việc tiếp thu và quản lý tất cả các cơ quan các cấp của Chính quyền Pháp và Bảo Đại.

Điều 2 – Ủy ban quân chính Thành phố Hà Nội lãnh đạo việc tiếp quản các ngành,

– Mỗi ngành do 1 ban phụ trách ngành lãnh đạo tiếp quản,

– Việc phối hợp điều hòa công tác tiếp quản của các ngành trong 1 khôi do các ban sau đây phụ trách: Ban Nội chính, Ban Kinh tế – Tài chính, Ban xí nghiệp công ích, Ban Tuyên văn xã.

II TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3 – Trong thời kỳ tiếp quản, bộ máy Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội gồm các bộ phận sau đây:

1/- Bộ Tư lệnh Khu Hà Nội.

2/- Các Ban và các Sở:

– Ban Nội chính có: Sở Công an,

Bộ Tư pháp.

– Ban Kinh tế – Tài chính có: Sở Tài chính – Sở thuế – Sở Kho thóc – Sở Kho bạc – Sở Địa chính – Sở Trước bạ điền thổ – Sở Công thương – Sở Mậu dịch – Sở Ngân hàng – Sở Canh nông – Sở Lao động.

– Ban xí nghiệp công ích có:

Sở Hoa xã – Sở Bưu điện.

Sở Giao thông – Sở công dụng – Sở Công vụ.

– Ban Tuyên văn xã có:

Sở Tuyên truyền,

Đài phát thanh,

Tờ báo tin tức,

Nhà in quốc gia,

Ban tiếp quản ngành giáo dục,

Ban tiếp quản ngành Y tế.

3/- Văn phòng Ủy ban quân chính.

– Các bộ phận trực thuộc Ủy ban quân chính:

Phòng tổ chức và cán bộ,

Phòng Quản lý và phân phối tài sản,

Phòng ngoại kiều,

Ban Kiểm tra,

Ban cung cấp.

Điều 4 – Ông quyền Chánh văn phòng, ông Trưởng phòng Tổ chức và Cán bộ và các ông phụ trách Sở, các ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Sao kính gửi:

– Thủ tướng phủ “để tường”;

– Các Bộ “để tường”;

– Các Ban, các Sở, các ngành;

– Văn phòng;

– Các bộ phận trực thuộc.

ỦY BAN QUÂN CHÍNH

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

 

 

Vương Thừa Vũ”(1)

 

 Thudo_1
 Quyết định về bộ máy Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội  trong việc tiếp quản thành phố Hà Nội. 

Hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954). Trung tâm Lưu trữ quốc gia III – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng giới thiệu Quyết định về bộ máy Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội  trong việc tiếp quản thành phố Hà Nội. Với hy vọng sẽ góp phần thiết thực vào việc khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam. Đồng thời phát huy hơn nữa giá trị của tài liệu lưu trữ góp phần vào việc xã hội hóa công tác lưu trữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *