Trang chủ / 2015 / Tháng Mười / 17 (page 3)

Daily Archives: 17/10/2015

BIẾN ĐỔI HẠ TẦNG KINH TẾ – KỸ THUẬT Ở NAM KỲ THỜI PHÁP THUỘC

7

TS Lê Huỳnh Hoa   Trong gần 100 năm đô hộ, chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trên đất Nam Kỳ đã đưa đến những biến đổi quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội đặc biệt là kinh tế mà rõ nét nhất là sự biến ...

Read More »

GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ ĐỐI VỚI CÁC LUẬN ÁN, LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NGÀNH LỊCH SỬ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM

trang 186

TS Lê Hữu Phước   Tập hợp bản gốc các tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Phủ Thống đốc Nam Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945, tài liệu phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ (được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II) ...

Read More »

KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI QUỐC TẾ TẠI VÙNG BIỂN VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX

TayNinh1898

Hồ Thị Vinh   Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau một loạt các Hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884, triều đình nhà Nguyễn buộc phải thừa nhận sự đô hộ của người Pháp trên toàn cõi Việt Nam. Với mục đích biến ...

Read More »

HOẠT ĐÔNG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG DƯƠNG TẠI NAM KỲ (1875 – 1945) QUA TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ

8

ThS. Dương Tô Quốc Thái   Những trích dẫn sau đây từ tài liệu Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ, hiện lưu ở Trung tâm lưu trữ Quốc gia II tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chỉ đề cập đến một đề tài cụ thể là Hoạt động kinh ...

Read More »

VỀ SỰ LIÊN QUAN MẬT THIẾT GIỮA PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ (1859-1945) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI PHÔNG ĐÔ ĐỐC VÀ CÁC THỐNG ĐỐC NAM KỲ (1859-1887) TẠI LƯU TRỮ HẢI NGOẠI QUỐC GIA AIX-EN PROVENCE (PHÁP).

kecompact

TS Đào Thị Diến Nhận được lời mời tham gia hội thảo khoa học về “Tài liệu phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ – tiềm năng di sản tư liệu” vào ngày 3-3-2014, chỉ trước thời hạn nộp báo cáo có 2 ngày, tôi hơi phân vân trong việc có ...

Read More »

VỀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA PHÁP Ở VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

admin-ajax

ThS. Cù Thị Dung* Triều đình nhà Nguyễn ký Hòa ước Nhâm Tuất 1862 nhượng 3 tỉnh miền Đông cho Pháp, trên đà thắng, năm 1867, Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây, xem như công cuộc xâm lược Nam Kỳ của thực dân Pháp hoàn tất. Kể từ đây, ...

Read More »