Daily Archives: 22/10/2015

Hoạt động nghiên cứu – Bảo tồn Tháp Chàm và những giá trị kiến trúc này cần phải lưu giữ.

myson

NGUYỄN THƯỢNG HỶ Phòng Nghiệp Vụ TT Quản Lý Di Tích – Danh Thắng Quảng Nam   MỞ ĐỀ TỈnh Quảng Nam là vùng tiếp biển, giao thoa nhiều nền văn hóa: Chăm – Việt – Hoa – Nhật, một số nước ở Âu châu. Dấu ấn đậm nét nhất ...

Read More »

Tiếp xúc Đông – Tây ở Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII

article_455_pho_co_hon_xua_ha_thanh

  CHUYÊN ĐỀ: VIỆT NAM THẾ KỶ XVII-XVIII Đề tài: TIẾP XÚC ĐÔNG – TÂY Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XVII-XVIII   MỤC LỤC  DẪN NHẬP ………………………………………………………………………… 2 I. YẾU TỐ LỊCH SỬ TÁC ĐỘNG ĐẾN CUỘC TIẾP XÚC ĐÔNG – TÂY Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XVII-XVIII……………………………………. 4 Bối cảnh lịch sử ...

Read More »

Từ làng Việt truyền thống nhìn về mô hình xây dựng nông thôn mới hiện nay

tải xuống

Chuyên đề: CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM  Đề tài: TỪ LÀNG VIỆT TRUYỀN THỐNG NHÌN VỀ MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HIỆN NAY   MỤC LỤC Mở đầu …………………………………………………………………………………………… 1 I. LÀNG XÃ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG – KẾT CẤU CHẶT CHẼ ...

Read More »

Vấn đề Iran hiện nay nhìn từ góc độ địa chính trị

06-Thuyetdomino

CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI (TỪ 1945 ĐẾN NAY) Đề tài: VẤN ĐỀ IRAN HIỆN NAY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐỊA CHÍNH TRỊ   MỤC LỤC DẪN NHẬP ………………………………………………………………………………. 2 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CỘNG HÒA HỒI GIÁO IRAN ………….. 2 Điều kiện tự nhiên – xã hội ………………………………………………….. ...

Read More »

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong ngành ngân hàng ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)

1 Dong 1955

CHUYÊN ĐỀ: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975) Đề tài: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)   MỤC LỤC   DẪN NHẬP ………………………………………………………………………………. 2 CÁC YẾU TỐ THU HÚT TƯ BẢN NGÂN HÀNG THAM GIA VÀO ...

Read More »

Lịch sử Bình Phước qua các thời kỳ: kỳ 4 – Vùng đất Bình Phước trong giai đoạn từ 1975 đến nay

7173157

VÙNG ĐẤT BÌNH PHƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1975 ĐẾN NAY Với đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam đã viết nên trang sử vẻ vang, đánh bại đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, giành độc lập cho dân tộc, non sống được hoàn toàn thống ...

Read More »

Lịch sử Bình Phước qua các thời kỳ: kỳ 3 – Vùng đất Bình Phước trong giai đoạn 1954-1975

mapsBinhLong

VÙNG ĐẤT BÌNH PHƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 1954-1975 Năm 1954, với chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Genève, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, âm mưu biến miền ...

Read More »