Daily Archives: 23/10/2015

Vài nét về Mộc bản triều Nguyễn và bản khắc cổ nhất về chiếu dời đô của Lý Công Uẩn năm 1010

SONY DSC

VÀI NÉT VỀ MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN VÀ BẢN KHẮC CỔ NHẤT VỀ CHIẾU DỜI ĐÔ CỦA LÝ CÔNG UẨN NĂM 1010 Phạm Thị Huệ  I. Sơ lược về Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới: Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn đang bảo quản tại Trung tâm ...

Read More »

Những kinh nghiệm từ dự án Số hóa tài liệu Pháp ngữ cổ tại Việt Nam

so hoa

 Nguyễn Thị Bắc Nguyên Giám đốc Thư viện KHTH TP.HCM Tóm tắt – Dự án số hóa kho tài liệu Pháp ngữ cổ của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hô Chí Minh (Thư viện) là một bộ phận trong Dự án Thư viện điện tử Bibliotheca Vietnamica nằm ...

Read More »

Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia tại Trung tâm Lưu trữ X phục vụ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

tải xuống

 PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUỐC GIA TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ X PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC MỤC LỤC Lời nói đầu Phần I: CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Thực trạng năng lực và cơ sở vật chất của Trung tâm ...

Read More »